piątek, 16 grudnia 2011

czwartek, 15 grudnia 2011

park c.d.

bez ostrości i koloru, wszystko jest wszystkim i wszystko jest niczym...

poniedziałek, 12 grudnia 2011

Przerażające...!
Co jest przerażające? Brak stabilności? Pozorny ruch? Światło, które nie czyni świata jasnym?